Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Burando Holding wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Atlantic Horizon (concentratiemelding)

Burando Holding B.V. wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Atlantic Horizon B.V. (samen met diens directe en indirecte dochterondernemingen). De bedrijven hebben op 25 juli 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Burando Holding is een dienstverlener voor de maritieme-, gas- en olie-industrie. Zij verleent diensten aan zeeschepen, oliebedrijven, binnenvaart, offshore-industrieën en tankopslagfaciliteiten. Burando Holding hanteert vier servicelijnen, te weten (i) binnenvaart (barging), (ii) verkoop van maritieme brandstoffen (trading), (iii) aanvullende (logistieke) havendiensten (services/logistics) en (iv) scheepsafvalinzameling en -ontgassing (environmental). Burando Holding opereert met name in het havengebied van de steden Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen (het ‘ARA-gebied’) en Hamburg. Daarnaast bezit Burando Holding sinds een jaar ook het zeevaartschip ‘Burando Explorer’, waarmee zij ook bunkerbrandstoffen via zeetransport in bijvoorbeeld Noord-Spanje en bepaalde gebieden aan de westkust van Frankrijk levert.
  • Atlantic Horizon is een dienstverlener voor de maritieme- en olie-industrie. Zij is actief op het gebied van (nationale en internationale) scheepvaart (zeevaart en binnenvaart), levering en transport van maritieme brandstoffen en smeermiddelen, en verkoop van scheepsbenodigdheden. Zij verleent diensten aan bijvoorbeeld zeeschepen, oliebedrijven en binnenvaartoperators. Met een thuisbasis in Rotterdam opereert zij met name in het ARA-gebied.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355