Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brief naleving besluiten vergunningverlening en besluiten leveringszekerheid

Op 1 oktober 2018 is een aantal wijzigingen in de wettelijke regels voor vergunninghoudende leveranciers van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers in werking getreden. Deze betreffen wijzigingen in het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers, het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers, het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998 en het Besluit leveringszekerheid Gaswet.

De ACM heeft vergunninghouders per brief geïnformeerd over de naleving van deze besluiten en wat dit volgens de ACM voor een vergunninghouder betekent.

 

Documenten

Format brief LV naleving besluiten leveringszekerheid (PDF - 111.21 KB)