Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Brancheorganisatie notarissen moet informatie over doorberekenen heffingen aanpassen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft er bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op aangedrongen de informatie over het doorberekenen van een heffing  voor het ‘Kwaliteitsfonds Notariaat’ aan te passen. De KNB leek haar leden aan te raden om de heffing van € 9.95 per akte in rekening te brengen bij de klant. Dat mag niet. Een branche-organisatie als de KNB mag haar leden niet adviseren over tarieven of onderdelen daarvan. Leden moeten geheel zelfstandig en in alle vrijheid hun eigen tarieven bepalen. De KNB heeft de informatie over de heffing  inmiddels aangepast en verduidelijkt.

Wat is er aan de hand?

Notarissen zijn wettelijk verplicht om een bijdrage te leveren aan het ‘Kwaliteitsfonds Notariaat’. Het fonds zorgt onder andere voor toezicht op de notarissen. Ook zorgt het fonds ervoor dat als een notaris failliet gaat, de zaken door andere notarissen overgenomen worden. Zo worden mensen beschermd tegen de nadelige gevolgen van het faillissement. 

Notarissen kunnen zich onderscheiden op prijs, kwaliteit en dienstverlening. Op die manier kunnen mensen en bedrijven een notaris kiezen die bij hen past. Brancheverenigingen mogen geen advies geven aan hun leden over de tarieven of onderdelen daarvan.

Toezicht van de ACM

ACM laat markten goed werken voor mensen en bedrijven. We geven mensen en bedrijven voorlichting over de wetten en regels die gelden op de markt. Daarbij spreken we mensen en bedrijven aan op hun mogelijk concurrentievervalsend gedrag. Als bedrijven de regels overtreden, kan de ACM verschillende maatregelen nemen om problemen op de markt op te lossen. Dat varieert van een waarschuwing tot een boete.