Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boni en Envema willen fuseren (samen met haar dochterondernemingen "Nettorama") via een nieuw op te richten besloten vennootschap Nettorama Groep (concentratiemelding)

Wat staat er in de melding?

Boni-Markten B.V. en B.V. Envema willen fuseren (samen met haar dochterondernemingen "Nettorama") via een nieuw op te richten besloten vennootschap Nettorama Groep B.V. De bedrijven hebben op 1 augustus 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Boni exploiteert een supermarktformule onder de naam Boni. Tot de Boni-formule behoren in totaal 51 filialen. Deze winkels zijn met name in Midden-Nederland gevestigd. Boni maakt gebruik van haar servicekantoor en distributiecentrum in Nijkerk. Boni is voor de inkoop van haar producten ook aangesloten bij inkooporganisatie Superunie. Slechts een zeer bescheiden deel van de inkoop vindt rechtstreeks plaats.
  • Nettorama exploiteert een supermarktformule onder de naam Nettorama. Nettorama heeft 32 filialen die met name in Zuid- (Brabant) en Oost-Nederland zijn gevestigd. Nettorama is aangesloten bij inkooporganisatie Superunie en koopt daarnaast voor een bescheiden deel in via derden. Het hoofdkantoor en distributiecentrum van Nettorama bevindt zich in Oosterhout.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde fusie en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar: 

Autoriteit Consument en Markt 
Directie Mededinging 
Postbus 16326 
2500 BH Den Haag 
Telefoon: (070) 722 2000 
Telefax: (070) 722 2355