Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boetebesluit PZEM Energy voor overtreding regels groothandelsmarkt voor energie

In alle Europese lidstaten gelden dezelfde regels die handel met voorwetenschap en marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie moeten voorkomen. Deze regels staan in REMIT. Artikel 4 REMIT verplicht marktdeelnemers voorwetenschap tijdig en op doeltreffende wijze openbaar te maken. Deze verplichting zorgt ervoor dat marktdeelnemers gelijke toegang tot informatie hebben, zodat zij vraag en aanbod op de groothandelsmarkt voor energie goed kunnen inschatten.
De ACM stelt vast dat PZEM een aantal keer voorwetenschap over de productiecapaciteit van een elektriciteitscentrale niet, niet tijdig en/of niet doeltreffend openbaar heeft gemaakt. Vanwege deze overtredingen van artikel 4 REMIT legt de ACM PZEM een boete op van € 150.000,-.

 

Documenten

Boetebesluit PZEM Energy voor overtreding regels groothandelsmarkt voor energie (PDF - 397.18 KB)