Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete voor DGB voor misleiding bij telefonische verkoop energiecontracten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energieleverancier DGB een boete van 400.000 euro opgelegd voor het misleiden van consumenten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten. DGB zette andere bedrijven in om consumenten op te bellen om energiecontracten te verkopen. Deze tussenpersonen vertelden bij de verkoopgesprekken niet dat ze namens DGB belden om een energiecontract aan te bieden. Ook werd belangrijke informatie over bijvoorbeeld de looptijd, opzegboetes, het tarief en het totale jaarbedrag niet of pas laat in het gesprek gemeld.

Bedrijven vertelden bijvoorbeeld dat zij belden naar aanleiding van klachten over telefonische werving door een andere energiemaatschappij en boden aan om ervoor te zorgen dat mensen niet meer werden gebeld. Andere consumenten werd verteld dat er iets was misgegaan bij een overstap en dat er nog een herberekening voor het verlagen van het tarief moest worden uitgevoerd. Consumenten werden ook niet goed voorgelicht over de voorwaarden voor het vergoeden van de overstapboete van de oude leverancier. Dat DBG zelf ook een overstapboete in rekening kon brengen als het nieuwe contract vóór het einde van de looptijd werd stopgezet werd ook vaak verzwegen.

De ACM is een onderzoek naar werving door energieleveranciers gestart omdat er via het consumentenloket ACM ConsuWijzer veel klachten over telefonische werving binnenkwamen. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: “Het is belangrijk dat consumenten weten door welke energieleverancier zij worden gebeld. Ook moet het meteen duidelijk zijn dat een bedrijf probeert een nieuw energiecontract te verkopen. Consumenten moeten daarbij ook direct de juiste informatie krijgen zodat ze aan de hand daarvan kunnen besluiten of ze een contract wel of niet afsluiten. Omdat uit dit onderzoek bleek dat DGB zich niet aan de regels heeft gehouden en consumenten heeft misleid, leggen we het bedrijf nu deze boete op.”

De boete wordt opgelegd omdat de ACM na onderzoek in 2021 heeft vastgesteld dat DGB consumenten bij telefonische verkoop in 2019 en 2020 heeft misleid. DGB kan bezwaar maken en in beroep gaan tegen het besluit.

Adviezen voor consumenten

Veel mensen vinden het vervelend als bedrijven of organisaties ze ongevraagd bellen. Daarom gelden er regels voor telefonische verkoop. Bedrijven mogen consumenten alleen bellen om iets te verkopen als die daarvoor toestemming hebben gegeven of klant zijn (geweest). Op consumentenloket ACM ConsuWijzer staat meer informatie en tips voor mensen die toch ongewenst worden gebeld.

De ACM wijst consumenten er ook op dat een energiecontract dat via ongevraagde telefonische verkoop wordt aangeboden lang niet altijd de beste keuze is voor consumenten. Daarom roept de ACM consumenten op om een aanbod voor een nieuw contract of aangepaste tarieven altijd goed te bestuderen en het aanbod goed te vergelijken met het huidige contract en het aanbod van andere aanbieders. Adviezen voor het kiezen van een nieuwe energieleverancier staan ook op ACM ConsuWijzer.