Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete Unitedcall voor agressieve incassopraktijken

De ACM legt aan Unitedcall een boete op van 800.000 euro voor agressieve en oneerlijke incassopraktijken.

Unitedcall nam telefonisch  contact op met consumenten in Nederland onder het voorwendsel dat zij openstaande rekeningen niet zouden hebben betaald. Op dwingende wijze probeerde Unitedcall de consumenten ertoe aan te zetten deze vermeende openstaande rekeningen (zeer) snel te betalen. Daarbij heeft Unitedcall zich niet gehouden aan de professionele eisen die gelden voor incassobureaus. Zo weigerde Unitedcall de consumenten informatie te geven over de oorspronkelijke vordering, ook als consumenten daar (meerdere malen) expliciet om vroegen. Ook hadden consumenten geen aanmaning of herinnering ontvangen en dreigden Unitedcall-medewerkers dat consumenten (aanzienlijke) extra kosten zouden moeten betalen, terwijl een incassobureau die kosten niet in rekening mag brengen.

Daarnaast heeft Unitedcall zich in de telefoongesprekken schuldig gemaakt aan een agressieve handelspraktijk. Regelmatig dreigden Unitedcall-medewerkers met het starten van een gerechtelijke procedure en het inschakelen van een deurwaarder om beslag te laten leggen, terwijl die maatregelen wettelijk gezien nog helemaal niet konden worden genomen. Medewerkers hebben daarbij ook dreigende taal en intimidatie gebruikt en hebben geprobeerd consumenten op andere wijzen ongepast te beïnvloeden.

 

Documenten

Boete Unitedcall voor agressieve incassopraktijken (PDF - 467.8 KB)