Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bezwaar ongegrond tegen afwijzing handhavingsverzoek AVR

Na heroverweging stelt de ACM vast dat het niet doeltreffend en doelmatig is nader onderzoek te doen naar de gestelde bevoordeling van Twence.

AVR-afvalverwerking B.V. heeft bij de ACM een handhavingsverzoek ingediend tegen de aandeelhoudende gemeenten van overheidsbedrijf Twence.

AVR-afvalverwerking B.V. stelt dat de aandeelhoudende gemeenten Twence bevoordelen door een opdracht te gunnen voor het verwerken van huishoudelijk afval, zonder deze aan te besteden en voor deze opdracht te hoge vergoedingen te betalen. De ACM heeft geen prioriteit gegeven aan dit handhavingsverzoek. Hiertegen heeft AVR-afvalverwerking B.V. bezwaar gemaakt.

Na heroverweging komt de ACM tot de conclusie dat zij niet doeltreffend en doelmatig kan optreden. Nader onderzoek naar de marktconformiteit van de tarieven van Twence vergt veel (economisch) onderzoek. Voor dit onderzoek is schaarse, specialistische kennis en capaciteit vereist die dan niet kan worden ingezet in andere zaken. Bovendien is het aannemelijk dat de Europese staatssteunregels van toepassing zijn. De ACM is niet de aangewezen instantie om nader onderzoek te doen.

Tegen deze beslissing op bezwaar kan beroep worden ingediend bij de rechtbank.

 

Documenten

Bezwaar ongegrond tegen afwijzing handhavingsverzoek AVR (PDF - 254.7 KB)