Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Betere informatie over updates bij aankoop slim apparaat

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft brancheverenigingen van (online) aanbieders en fabrikanten aangespoord om hun leden te wijzen op hun plicht juiste informatie over software-updates van slimme apparaten te verstrekken. De brancheverenigingen hebben hier gehoor aan gegeven en hun leden op de hoogte gesteld. De ACM heeft eerder grote online aanbieders van ‘slimme’ apparaten hierop aangesproken. Zij gaven aan dat zij bij de informatievoorziening hierover afhankelijk zijn van de informatie van de fabrikanten van de slimme apparaten en dat zij die lang niet altijd krijgen. Fabrikanten moeten deze informatie verstrekken aan de aanbieders.

De ACM ziet inmiddels dat een aantal grote aanbieders consumenten, die online een ‘slim’ apparaat willen kopen, vooraf beter informeren over software-updates, bijvoorbeeld hoe lang consumenten in ieder geval updates zullen krijgen, wat de frequentie van de updates is en wat voor soort updates de consument mag verwachten. Dit maakt dat de consument deze informatie kan meewegen in zijn aankoopbeslissing. Dit is belangrijk, omdat ‘slimme’ apparaten zonder updates onveilig en soms zelfs onbruikbaar worden. De ACM juicht dit toe en ziet dit als een stap in de goede richting die ook nog door andere partijen gezet moet worden. Er loopt daarom nog onderzoek naar een ander bedrijf.

Informatie bij aankoop slim apparaat

Consumenten moeten voordat zij een aankoop doen, geïnformeerd worden over belangrijke eigenschappen van het product. Bij slimme apparaten moeten consumenten in het bijzonder weten wat het product doet, of het kan ‘samenwerken’ met andere apparaten, hoe het is geregeld met software-updates, of je andere diensten nodig hebt om het apparaat te kunnen gebruiken en hoe het zit met het gebruik van gegevens van de consument. Fabrikanten die de apparaten leveren moeten deze informatie beschikbaar stellen voor aanbieders, die op hun beurt consumenten moeten informeren.