Kruimelpad

Besluiten op bezwaar Margebesluiten Meetdomein 2011 Liander elektriciteit

De ACM bevestigt in bezwaar de primaire besluiten tot vaststelling van de jaarlijkse marges in het meetdomein van de regionale netbeheerders voor 2011 (elektriciteit).

Op twee onderdelen past zij de berekeningen aan:

  • De ACM verklaart de bezwaren in het kader van de uitspraak van het CBb van 8 december 2016 over de vaststelling van de WACC gegrond. Daarom past zij ook hier het “trapjesmodel” toe.
  • De ACM hanteert nu voor de vaststelling van de inflatie in de WACC uitsluitend de Nederlandse cijfers.

Zie ook

In deze uitspraak heeft het CBb geoordeeld dat hier geen sprake is van een ‘besluit’ in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.