Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op wijzigingsverzoek vergunning Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard

Wat staat er in het besluit?

De ACM verlengt de termijn voor afstoting van de activiteiten op drie locaties in de gemeente Den Helder, namelijk Ten Anker, Lyceumhof en Parkzicht. Op 5 augustus 2020 heeft de ACM besloten dat Stichting Omring Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis mag overnemen op voorwaarde van de afstoting van de genoemde activiteiten. Op 2 februari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een schriftelijk verzoek ontvangen tot wijziging van een van de voorwaarden verbonden aan dit concentratiebesluit inzake Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard. Het verzoek van Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard tot wijziging betreft een onderdeel van genoemde voorwaarde en ziet op verlenging van de in het besluit gestelde termijn voor het afstoten van de genoemde activiteiten.

Kan ik reageren op het wijzigingsverzoek?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief te sturen aan de Rechtbank Rotterdam met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 

Documenten

Besluit op wijzigingsverzoek vergunning Omring, Vrijwaard en Hulp Thuis Vrijwaard (PDF - 263.06 KB)