Kruimelpad

Besluit

Besluit op klachten Ryanair over tarieven en voorwaarden Schiphol 2018

02-08-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft naar aanleiding van klachten van Ryanair beoordeeld of Royal Schiphol Group N.V. bij het vaststellen van de tarieven en voorwaarden voor de luchthaven Schiphol per 1 april 2018 heeft voldaan aan de regels.

De ACM verklaart de klachten van Ryanair over de tarieven en voorwaarden van Schiphol voor 2018 ongegrond.

Vaststelling tarieven en voorwaarden

Op 31 oktober 2017 heeft Schiphol de tarieven en voorwaarden vastgesteld die in werking zijn getreden per 1 april 2018. Gebruikers van de luchthaven, waaronder luchtvaartmaatschappijen, hebben de mogelijkheid om over deze tarieven en voorwaarden klachten in te dienen bij de ACM.

Klachten van Ryanair

Volgens Ryanair heeft Schiphol de luchtvaartmaatschappijen onvoldoende geraadpleegd en heeft zij onvoldoende rekening gehouden met de zienswijze van Ryanair. Deze klacht gaat met name over de consultatie van de kwaliteit van de beveiligingsdienst van Schiphol en de prognose van de efficiencywinst.

Naar de mening van de ACM is niet gebleken dat Schiphol gebruikers niet goed heeft geraadpleegd of onvoldoende rekening heeft gehouden met de zienswijze van Ryanair.

Ryanair vindt het door Schiphol gehanteerde tarief voor ‘Security Service charge’ (SSC) niet redelijk.

De ACM heeft de redelijkheid onderzocht mede op basis van een benchmark met andere luchthavens en de verhouding tussen kostprijs en tarief. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat het tarief voor de SSC onredelijk is.

Tenslotte vindt Ryanair dat Schiphol een apart tarief moet hebben voor specifieke diensten, zodat alleen luchtvaartmaatschappijen die hiervan gebruik maken daarvoor hoeven te betalen.

De ACM heeft dit onderzocht voor de dienst Privium en de veiligheidsscan voor ruimbagage. Voor Privium-diensten geldt dat passagiers die er geen gebruik van maken er ook niet aan mee betalen, omdat deze diensten geen gereguleerde luchtvaartactiviteiten zijn. Voor wat betreft de veiligheidsscan acht de ACM het bestaande tarief niet onredelijk en is de ACM niet gebleken dat de SSC discriminerend is.