Kruimelpad

Besluit op de klacht van Railexperts over het toegangsbeheer voor emplacement Watergraafsmeer

Railexperts diende een klacht in over het handelen van ProRail met betrekking tot de toegang tot het emplacement Watergraafsmeer.

Achtergrond

Railexperts parkeert treinen op emplacement Watergraafsmeer. Om werkzaamheden met betrekking tot deze treinen te kunnen verrichten, moet het personeel van Railexperts het emplacementsterrein kunnen betreden en verlaten. Het emplacement kan alleen worden betreden via de beveiligde ingangen, waarvan het gebruik wordt gefaciliteerd en beheerd door (een bedrijfsonderdeel van) NS Groep N V.

Klacht

Railexperts voert in haar klacht aan dat bij de toegang tot het emplacement voor haar personeel sprake is van discriminatie als bedoeld in artikel 71, eerste lid en onder a, van de Sw. Railexperts stelt onder andere dat er sprake is van een onduidelijke toegangsprocedure en dat zij meerdere keren problemen heeft ondervonden bij het verkrijgen van de juiste toegangspassen voor haar personeel en de autorisatie van die passen door NS. Daarnaast stelt Railexperts dat het ongewenst is dat NS bij de autorisatie van de toegangspassen inzicht heeft in de personeelsleden van Railexperts en betoogt Railexperts dat de toegangsverlening door ProRail dient te worden uitgevoerd.

Besluit

De ACM komt op basis van haar onderzoek tot de conclusie dat de klacht ongegrond is. Van een onduidelijke toegangsprocedure is volgens de ACM geen sprake. Weliswaar heeft (het personeel van) Railexperts bij de toepassing van die procedure enige hinder ondervonden, maar die hinder is van beperkte aard en betrof ook andere gebruikers van het emplacement. Volgens de ACM is Railexperts hierbij niet oneerlijk behandeld, gediscrimineerd of anderszins benadeeld als bedoeld in de Spoorwegwet. Ook de andere onderdelen van de klacht zijn niet gegrond. Daarom wijst de ACM in dit besluit de klacht af.