Kruimelpad

Besluit

Besluit op bezwaren VEMW tegen tarievenbesluiten Liander & Enexis 2018

07-06-2018

De ACM verklaart de bezwaren van VEMW gericht tegen de tarievenbesluiten van Enexis en Liander deels ongegrond en deels niet ontvankelijk.

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW) heeft bezwaren ingediend tegen de tarievenbesluiten elektriciteit voor Liander N.V. (hierna: Liander) en Enexis B.V. (hierna: Enexis) voor het jaar 2018. De bezwaren richten zich in eerste instantie tegen de wijze van behandeling door de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) van de reactie van VEMW op de tarievenvoorstellen voorafgaand aan de bestreden besluiten. Ten tweede meent VEMW dat de tariefstijgingen in het jaar 2018 voor bepaalde categorieën binnen de transportdienst onvoldoende zijn gemotiveerd en in strijd zijn met het uitgangspunt van kostengeoriënteerde tarieven. Tot slot richten de bezwaren van VEMW zich tegen het gebrek aan transparantie in de verwerking van de kosten van flexibiliteitsmarkten in het tarievenbesluit van Liander.

De ACM legt in dit besluit nogmaals uit hoe de reactie van VEMW reeds meegenomen was in de totstandkoming van de tarievenbesluiten. Vervolgens verklaart de ACM de bezwaren van VEMW ongegrond voor zover gericht tegen de wijze van behandeling van de reactie van VEMW en tegen de tariefstijgingen in het jaar 2018. De ACM verklaart de bezwaren van VEMW niet-ontvankelijk voor zover deze gericht zijn tegen de ontwikkeling van flexibiliteitsmarkten door Liander.