Kruimelpad

Besluit

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek Stichting Platform Tegenwind N33

10-05-2019

Stichting Platform Tegenwind N33 heeft de ACM gevraagd om handhavend op te treden tegen gedragingen van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bij de locatiekeuze en totstandkoming van Windpark N33. Bij dit besluit verklaart de ACM het bezwaar van Stichting Platform Tegenwind N33 tegen het besluit van 19 november 2018 ongegrond. De ACM heeft terecht het verzoek afgewezen omdat zij zich ter zake van de klacht niet bevoegd acht. De door Stichting Platform Tegenwind N33 ingediende argumenten in bezwaar hebben niet geleid tot een ander standpunt van de ACM.