Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boetes overtreding spamverbod en oneerlijke handelspraktijken

In het gepubliceerde besluit op bezwaar herroept de ACM een eerder genomen boetebesluit.

Tijdens de heroverweging in de bezwaarprocedure constateert de ACM dat zij niet kan vaststellen dat tijdens het onderzoek naar de overtreding haar digitale werkwijze correct is nageleefd. De gemaakte verslaglegging bood hiervoor onvoldoende basis.

Omdat partijen van de ACM volledige naleving van de digitale werkwijze mogen verwachten, verklaart de ACM het bezwaar gegrond. Dit betekent dat de boetes van in totaal 600.000 euro die de ACM eerder had opgelegd voor overtreding van het spamverbod en oneerlijke handelspraktijken komen te vervallen.

 

Documenten

Besluit op bezwaar boetes overtreding spamverbod en oneerlijke handelspraktijken (PDF - 167.18 KB)