Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffingsaanvraag Liander voor gelijkstroomnet Lelystad

De ACM verleent Liander N.V. een ontheffing van een aantal bepalingen uit de Netcode elektriciteit en de Meetcode elektriciteit om een experiment met een gelijkstroomnet mogelijk te maken. Daarnaast keurt de ACM een aantal nieuwe bepalingen goed die alleen van toepassing zijn op het gelijkstroomnet.

Op verzoek van Lelystad Airport en de gebiedsontwikkelaar OMALA wil Liander een gelijkstroomnet realiseren op het bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark. Gelijkstroom en wisselstroom zijn twee verschillende technologieën om elektriciteit te transporteren. Bij gelijkstroom stroomt de stroom altijd één kant op; bij bijvoorbeeld een batterij van de plus- naar de min-pool. Bij wisselstroom wisselt de stroomrichting periodiek. In Nederland ‘wisselt’ de stroomrichting uit het stopcontact 50 keer per seconde (50 Hertz). Omdat duurzame energie vaak met gelijkstroomtechnologie opgewekt wordt, en veel verbruikers ook gelijkstroom kunnen verbruiken, ontstond er behoefte om ook het transport op gelijkstroom uit te voeren. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld energieverliezen gereduceerd worden. Er zijn op dit moment geen andere publieke gelijkstroomnetten in Nederland.

Om te experimenteren met de gelijkstroomtechnologie heeft Liander de ACM gevraagd om een ontheffing van bepalingen uit de Netcode elektriciteit en de Meetcode elektriciteit. Deze bepalingen staan volgens Liander namelijk de aanleg van een gelijkstroomnet in de weg, omdat de huidige codes zijn opgesteld voor wisselstroomnetten.

De ACM is van mening dat een gelijkstroomnet potentieel kan bijdragen aan de energietransitie en een welvaartsverhogend effect kan hebben. Een experiment waarin de technische en economische vraagstukken verder worden verkend, is dan ook nuttig voor de maatschappij. De ACM verleent Liander daarom een ontheffing van de betreffende bepalingen. Met de ontheffing kan Liander onderzoeken of gelijkstroomtechnologie bijdraagt aan efficiënter netgebruik. Als de uitkomsten van het experiment positief zijn, dan kan deze technologie volgens de ACM breder worden uitgerold.

Als u belanghebbende bent, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.

 

Documenten

Besluit ontheffingsaanvraag Liander gelijkstroomnet Lelystad (PDF - 682.79 KB)
 

Bijlagen

Ontheffingsaanvraag gelijkstroomnet Lelystad (PDF - 47.28 MB) Zienswijze VEMW ontwerpbesluit gelijkstroomnet Lelystad (PDF - 589.06 KB)