Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ontheffing Netcode voor station Middenmeer

De ACM verleent  TenneT TSO B.V. een ontheffing van de Netcode zodat de windmolenparken aangesloten op station Middenmeer eerder in gebruik kunnen worden genomen.

In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie-opwekking in het Wieringermeer. Verschillende windmolenparken zullen worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om de aansluiting mogelijk te maken moet TenneT een nieuw 150 kV-station aanleggen: Middenmeer.

Bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het tracé Anna Paulowna – Middenmeer is een vertraging opgetreden. Naar verwachting zal een tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer daardoor op zijn vroegst ongeveer anderhalf jaar later (laatste kwartaal van 2020) in bedrijf worden genomen. In deze situatie, het tijdelijk niet hebben van een tweede 150 kV-verbinding, voldoet TenneT (tijdelijk) niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk om het station eerder in gebruik te kunnen nemen en Liander (en haar aangeslotenen) van transport te kunnen voorzien.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat de windmolenparken zo snel mogelijk kunnen starten met de productie van duurzaam opgewekte windvermogen.

Op 12 april 2019 heeft de ACM het ontwerpbesluit geconsulteerd. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Documenten

Besluit ontheffing Middenmeer (PDF - 189.56 KB)