Kruimelpad

Besluit geschil grondeigenaar en KPN over gedogen aanleg kabels Tw

Besluit in het geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, van de Tw tussen een particuliere grondeigenaar en KPN om een kabel voor een openbaar elektronisch communicatienetwerk te gedogen in de grond van de eigenaar.