Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit afwijzing handhavingsverzoek Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN)

De Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de ACM over mogelijk mededingingsbeperkend gedrag van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna: NBA) al dan niet in samenwerking met de  vier grootste  accountantskantoren.

Na een eerste onderzoek concludeert de ACM dat de klacht van de OvRAN onvoldoende aanknopingspunten biedt voor nader onderzoek naar mededingingsbeperkend gedrag van deze partijen.

De ACM wijst zodoende de aanvraag van de OvRAN tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 56 Mededingingswet af.

 

Documenten

Besluit afwijzing handhavingsverzoek Orde van Register Adviseurs Nederland (OvRAN) (PDF - 181.72 KB)