Kruimelpad

Besluit ACM over handhavingsverzoek consument

De ACM ontvangt regelmatig handhavingsverzoeken van consumenten. De ACM neemt niet alle handhavingsverzoeken in behandeling. Een centrale rol hierbij is weggelegd voor het ‘belanghebbende-begrip’, dat wordt toegepast volgens vaste rechtspraak.

In deze zaak heeft een consument bezwaar gemaakt tegen het niet in behandeling nemen van zijn verzoek aan de ACM om handhavend op te treden tegen een aantal ondernemingen.

De ACM heeft het handhavingsverzoek van de consument niet in behandeling genomen, omdat een persoonlijk belang van de consument ontbreekt en hij daarom geen belanghebbende is. Individuele klagers die de ACM verzoeken om handhaving van regels die consumenten beschermen hebben geen persoonlijk belang.

Wetten en regels voor verkoop aan consumenten

De ACM let erop of bedrijven zich houden aan de regels voor verkoop van goederen en diensten aan consumenten. Zo kunnen algemene voorwaarden die door een bedrijf worden gebruikt in strijd zijn met bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit levert op zijn beurt een overtreding op van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc). De ACM ziet toe op deze regels.

Meldingen van consumenten

Wanneer een bedrijf zich mogelijk niet aan de regels houdt kunnen consumenten via www.consuwijzer.nl  een melding doen. Deze meldingen zijn van grote waarde voor de ACM om achter overtredingen te komen.