Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACM goedkeuring voorstel TenneT wijziging Channel-regio

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel voor de wijziging van de afbakening van de Channel capaciteitsberekeningsregio aan de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) ter goedkeuring voorgelegd.

De afbakening van capaciteitsberekeningsregio’s bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

De CACM Verordening

De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten.

Op grond van de CACM Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM), waaronder dit voorstel.

Afbakening capaciteitsberekeningsregio’s

De netbeheerders moeten volgens artikel 15 van de CACM Verordening een voorstel voor de methodologie voor de afbakening van capaciteitsberekeningsregio’s ontwikkelen. Op 17 november 2016 heeft het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (hierna: ACER) een besluit genomen inhoudende de vaststelling van capaciteitsberekeningsregio’s (Besluit 06/2016). TenneT heeft met het voorstel van 12 juli 2017 een verzoek tot wijziging van deze methodologie aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Het voorstel omvat de toewijzing van de toekomstige biedzonegrens tussen België en Verenigd Koninkrijk aan de Channel capaciteitsberekeningsregio. Deze biedzonegrens ontstaat als gevolg van de verwachte ingebruikname van de Nemo Link interconnector tussen deze twee landen in 2018.

De Europese netbeheerders hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld. Ook BritNed Development Limited heeft het voorstel bij de ACM ingediend (zaak nr. 17.0657.53).

Goedkeuring

In het besluit van 12 oktober 2017 keurt de ACM het voorstel van TenneT voor de wijziging van de afbakening van de Channel capaciteitsberekeningsregio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

Kan ik in bezwaar gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

 

Documenten

Besluit TenneT afbakening Channel regio (PDF - 368.44 KB)