Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit ACER betreffende artikel 76 van Verordening (EU) 2017/1485 Core regio

ACER, het Europese agentschap voor energietoezichthouders, heeft op 4 december 2020 een besluit genomen over een voorstel voor regionale coördinatie van de operationele veiligheid door de TSB’s van de Core capaciteitsberekeningsregio op basis van artikel 76 van Verordening (EU) 2017/1485.

SO Verordening

Op 14 september 2017 is Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO-verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de operationele veiligheid, de kwaliteit en stabiliteit van het nauw verbonden Europese transmissiesysteem te waarborgen en om de efficiënte werking van de Europese interne elektriciteitsmarkt en de integratie van duurzame energie te ondersteunen. Hiertoe worden gedetailleerde voorschriften gesteld aan transmissiesysteembeheerders en andere netbeheerders ten aanzien van operationele veiligheid, gegevensuitwisseling, planning, training van medewerkers, coördinatie van niet-beschikbaarheid en het opstellen van kaders voor frequentieregeling en de inzet van reserves. Op grond van de SO-verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 6, derde lid, subonderdeel b, van de SO Verordening een voorstel voor een regionale coördinatie van de operationele veiligheid conform artikel 76 van Verordening (EU) 2017/1485 ontwikkelen. Op 19 december 2019 ontving de ACM een voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de invulling van de operationele overeenkomsten door de gezamenlijke transmissiesysteembeheerders van de Core regio.

De toezichthouders van de Core regio konden niet tot overeenstemming komen en daarom heeft ACER op grond van artikel 6, achtste lid van de CACM Verordening een besluit opgesteld.

Goedkeuring

In het besluit van 4 december 2020 keurt ACER het voorstel van de TSB’s voor een regionale coördinatie van de operationele veiligheid in de Core regio goed.

Beroep

Dit besluit van ACER is voor beroep vatbaar (zie artikel 28 Verordening 2019/942 voor meer informatie).

Lees het Besluit ACER betreffende ROSC art 76 SO Verordening in de Core regio - 4 december 2020