Kruimelpad

Beschikking productieprijs elektriciteit 2021 Bonaire ContourGlobal (Caribisch Nederland)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximale productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking tot vaststelling van de productieprijs van elektriciteit voor producent ContourGlobal Bonaire B.V. (ContourGlobal) voor 2021.