Kruimelpad

Besluit

Beschikking productieprijs elektriciteit 2020 Saba SEC (Caribisch Nederland)

13-01-2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximale productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking tot vaststelling van de productieprijs van elektriciteit voor producent Saba Electric Company N.V. (SEC) voor 2020.