Kruimelpad

Besluit

Beschikking productieprijs drinkwater 2020 Sint Eustatius STUCO (Caribisch Nederland)

13-01-2020

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt jaarlijks de maximale productieprijzen voor elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland vast. De ACM publiceert de beschikking tot vaststelling van de productieprijs van drinkwater voor producent St. Eustatius Utility Company N.V. (STUCO) voor 2020.