Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics mogen fuseren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de fusie van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics goed. Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics zijn zelfstandige behandelcentra die medisch-specialistische zorg bieden die minder complex en goed te plannen is. Dat zijn bijvoorbeeld huidzorg, orthopedie en oogzorg. De ACM stelt vast dat de fusie geen negatieve gevolgen heeft voor de keuzemogelijkheden van patiënten omdat de activiteiten van Bergman Clinics en NL Healthcare Clinics slechts in enkele regio’s overlappen. In de regio’s waar wel overlap is, hebben patiënten na de fusie nog voldoende keuze. Zij kunnen voor dit soort behandelingen bijvoorbeeld ook bij ziekenhuizen terecht. Voor zorgverzekeraars treedt er geen verandering op in de mogelijkheden om in iedere regio voor hun verzekerden zorg in te kopen tegen een goede prijs-kwaliteit verhouding.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “We hebben diepgaand onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze fusie. Wij verwachten niet dat patiënten en verzekerden als gevolg van de fusie straks slechter af zijn. Zorgverzekeraars hebben bezwaren geuit tegen de fusie tijdens ons onderzoek. Maar wij concluderen dat er door de fusie weinig verandert in de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars ten opzichte van de klinieken.”

Fusiecontrole ACM

De ACM houdt toezicht op bedrijven zodat ze eerlijk concurreren en geen misbruik maken van marktmacht. Bij een fusie toetst de ACM vooraf of de bedrijven die samengaan niet teveel macht krijgen. De ACM bewaakt daarmee de concurrentie en beschermt consumenten.