Kruimelpad

Beoordeling vaststelling entry- en exitpunten GTS

De ACM heeft de melding van Gasunie Transport Services van het voornemen tot vaststellen van entry- en exitpunten beoordeeld. Volgens de ACM leidt dit voornemen niet tot een materieel effect voor netgebruikers.

De melding

Gasunie Transport Services heeft op 1 december 2020 bij de ACM gemeld dat ze de virtuele interconnectiepunten op de grens met Duitsland wil samenvoegen. Dit in verband met de fusie van Duitse marktgebieden.

De beoordeling

Volgens de ACM gaat het bij de beoordeling van een materieel effect van de vaststelling van entry- en exitpunten om een effect op de hoogte van de tarieven. In dit geval heeft de vaststelling van deze entry- en exitpunten geen effect op de hoogte van de tarieven. De ACM komt daarom tot de conclusie dat er geen sprake is van een materieel effect voor netgebruikers.