Kruimelpad

Nieuwsbericht

BENU Apotheken mag Thio-apotheken overnemen

18-10-2019

BENU Apotheken mag Thio-apotheken overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. BENU Apotheken is een onderdeel van het concern waartoe ook de groothandel in medicijnen Brocacef behoort en heeft enkele honderden apotheken in Nederland. Thio verkoopt 20 apotheken. In Nederland zijn bijna 2000 openbare apotheken. Net als in 2016 heeft de ACM geconstateerd dat er tussen de BENU apotheken en de Thio-apotheken nauwelijks concurrentie is. De Thio-apotheken zijn sinds 2012 partner apotheken van Brocacef en zij onderhandelen samen met zorgverzekeraars. De overlap tussen BENU Apotheken en Thio-apotheken is bovendien beperkt. In gebieden waar zij beide actief zijn, blijft voldoende concurrentie over.

Versterking positie Brocacef

Een aantal marktpartijen onder wie enkele zorgverzekeraars hebben hun zorgen geuit over deze overname. Zij geven daarnaast aan dat Brocacef sinds de overname van Mediq in 2016, waarbij zij voor de goedkeuring van de fusie een groot aantal apotheken moest afstoten, veel apotheken heeft overgenomen. Deze overnames leiden volgens hen tot een versterking van de positie van BENU. Dat maakt het volgens de zorgverzekeraars moeilijker om goed te kunnen blijven onderhandelen met BENU.

De ontwikkelingen waarop zorgverzekeraars wijzen, staan echter los van deze overname. Met deze ontwikkelingen kan de ACM daarom geen rekening houden bij haar beoordeling van de overname.