Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Benchmarkstudie consumenten energiemarkt 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek laten doen naar de kostenopbouw van tarieven voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Met dit onderzoek wil de ACM het model dat zij gebruikt voor de beoordeling van de redelijkheid van energietarieven bijwerken zodat dit blijft aansluiten bij de huidige marktomstandigheden.

Wettelijke taak

De ACM is wettelijk belast met het toezicht op de redelijkheid van leveringstarieven voor energie aan kleinverbruikers. Dit doet de ACM op basis van een model. Wanneer een tarief op basis van dit model onredelijk hoog lijkt, doet de ACM nader onderzoek naar de daadwerkelijke kostenopbouw van het tarief van de energieleverancier. De ACM vindt het belangrijk dat haar model blijft aansluiten bij de huidige marktomstandigheden. De ACM werkt het model daarom periodiek bij op basis van marktonderzoek.

Het onderzoek

Eind 2019 heeft de ACM, in samenwerking met onderzoeksbureau SIA Partners, een uitvraag gedaan bij energieleveranciers die een vergunning hebben om te leveren aan kleinverbruikers. Er is onder andere gevraagd naar kwantitatieve aspecten als kosten voor flexibiliteit, klantacquisitie en het verloop van het klantenbestand. Andere vragen gingen over kwalitatieve aspecten, onder meer over het aanbod van producten en diensten, prijsstelling, factoren die van invloed zijn op de winst en de perceptie van de markt. Daarnaast zijn met tien leveranciers verdiepende gesprekken gevoerd om meer context te krijgen bij de uit de uitvraag verkregen informatie. De gegevens uit het informatieverzoek zijn samen met de uitkomsten van de verdiepende gesprekken verwerkt en gebundeld in een rapport. De openbare versie van dit rapport is hieronder gepubliceerd

De bevindingen

SIA Partners trekt de volgende conclusies naar aanleiding van haar onderzoek:

  • Het verloop van klanten is de afgelopen jaren gestegen. Dit duidt op een concurrerende markt met steeds meer actieve consumenten.
  • Steeds meer energieleveranciers gaan mee in de energietransitie door meer energie van duurzame bronnen aan te bieden.
  • Energieleveranciers bieden steeds vaker aanvullende diensten voor kleinverbruikers aan, zoals inzicht in het eigen verbruik, bespaartips of mogelijkheden voor het opwekken van eigen energie. Deze diensten dragen bij aan het realiseren van de energietransitie.

De ACM gebruikt de bevindingen uit het onderzoek om haar model bij te werken. Kwantitatieve gegevens uit het model zijn vertrouwelijk omdat deze bedrijfsgevoelige informatie bevatten.

 

Documenten

Benchmarkstudie consumenten energiemarkt 2020 (PDF - 593.43 KB)