Kruimelpad

Besluit

AZN Power mag eigen elektriciteitsnet beheren

10-09-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent AZN Power B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op de Middenweg 34 te Moerdijk, gemeente Klundert, specifiek kadastraal bekend als perceel met nummer C2119.