Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Apple informeert consumenten in appstore over datagebruik apps na oproep toezichthouders

Apple meldt in zijn appstore welke persoonlijke gegevens een app gebruikt. App aanbieders zijn met ingang van vandaag verplicht deze informatie op te nemen op hun productpagina in de app store. Deze informatie zal binnenkort ook zichtbaar zijn voor consumenten bij het uitzoeken van een app in de app store. Zij kunnen dit aspect dan meewegen in hun keuze voor een bepaalde app. Dit prikkelt aanbieders om met elkaar te concurreren op gunstige privacyvoorwaarden. Apple komt met deze aanpassing tegemoet aan de oproep van 27 internationale consumententoezichthouders, verenigd in ICPEN (International Consumers Protection and Enforcement Network. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakt onderdeel uit van dit netwerk. Google geeft tot op heden geen gehoor aan deze oproep.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Een gratis app die je data doorverkoopt aan derden is niet gratis. Informatie over welke gegevens de app gebruikt, is daarom van groot belang voor consumenten. Door deze transparantie ontstaat een prikkel voor aanbieders van apps om te concurreren met gunstige privacyvoorwaarden. Het is belangrijk dat consumenten deze informatie hebben vóórdat zij de app gaan gebruiken. Hiermee houdt de consument zelf de regie over zijn privacy. De ACM heeft zich hiervoor hard gemaakt binnen ICPEN, samen met de Noorse en Engelse consumententoezichthouder.”

Wat is het probleem?

Het is voor consumenten van belang dat zij apps in de app store kunnen vergelijken op essentiële kenmerken, zoals gegevensgebruik. Het kan goed zijn dat een app gratis lijkt, maar dat de app verdient aan het doorverkopen van je persoonlijke gegevens. Daar kom je meestal pas achter als je bij het gebruik van de app een verzoek krijgt om toegang te geven tot je data. Maar dan heb je de app al geïnstalleerd en komt deze informatie dus te laat. Zonder deze informatie kun je de verschillende apps vooraf lastig vergelijken.

Wat is de oplossing?

De ACM en ICPEN willen dat de appstores van Apple en Google het eenvoudig maken voor consumenten om het gegevensgebruik van apps met elkaar te vergelijken. Hierdoor kunnen consumenten privacy bij hun keuze voor een app betrekken en kunnen appaanbieders zich op dit punt onderscheiden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een apart kopje op de productpagina met beknopte informatie in de appstores ook daadwerkelijk leidt tot meer privacy-bewuste keuzes. Dit is wel grotendeels afhankelijk van de vorm waarin de informatie wordt gegeven.

Welke stappen zijn gezet?

De betrokken consumentenautoriteiten hebben hun wensen over meer transparantie in de appstore gedeeld met Apple en Google. Deze wensen zijn met de partijen besproken en beide partijen is gevraagd om aanpassingen door te voeren. Daarbij is voorgesteld om op de productpagina van de app in de app store een extra kopje op te nemen met deze essentiële informatie, in eenvoudige taal en met icoontjes, zodat de consument eenvoudig kan vergelijken.

Wat verandert er voor de consument?

Vergelijken en kiezen van apps op kenmerken die samenhangen met privacy wordt nu een stuk eenvoudiger. Met de laatste update heeft Apple op de productpagina van de app in de App Store een nieuw kopje toegevoegd met belangrijke informatie over de gegevens die een app verzamelt: een samenvatting van de belangrijkste informatie uit de privacy policy, in simpele taal en met icoontjes. Het duurt na de update enkele dagen voordat deze informatie voor alle consumenten zichtbaar is.

De digitale economie is voor de ACM dit jaar een agendathema. Zo doet de ACM ook onderzoek naar mogelijk misbruik van een machtspositie van Apple met zijn appstore. Dit onderzoek bouwt voort op de Marktstudie Appstores dat de ACM in 2019 heeft gepubliceerd en staat los van de oproep van ICPEN.