Kruimelpad

Analyse gelijk speelveld Eindhoven-Düsseldorf

De ACM geeft in deze analyse antwoord op de vraag van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van IenW) of het gelijke speelveld kan worden verstoord bij de verbinding Eindhoven-Düsseldorf doordat de opbrengsten van binnenlandse reizigers aan de exploitant van het hoofdrailnet (HRN) zullen toekomen. Als in onvoldoende mate sprake is van een gelijk speelveld, is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gevraagd hoe dit alsnog geborgd zou kunnen worden. Daarbij dient het door de Tweede Kamer vastgestelde concept Pakket van Eisen (PvE) als uitgangspunt.