Kruimelpad

Afwijzing handhavingsverzoek tegen Rendant Parknet Beheer

De ACM wijst het handhavingsverzoek van diverse ondernemingen tegen Rendant af. Verzoekers stellen dat Rendant onterecht het elektriciteits- en gasnet op het bedrijventerrein Nieuwland Parc te Alblasserdam in beheer heeft. Daarnaast klagen verzoekers over het onterecht, met terugwerkende kracht, in rekening brengen van precariobelasting. Tot slot klagen verzoekers over het ontbreken van een kostenoverzicht op grond van artikel 2 van de Beleidsregel factureringstermijnen energie.

Gezien de lopende procedures acht de ACM het niet effectief om handhavend op te treden tegen Rendant. De procedures zien op de aanwijzing van Stedin als netbeheerder en de overdracht van de netten. Voor zover de klachten in het handhavingsverzoek zien op het toetsen van de leverings- en netbeheertarieven en het in rekening brengen van precariobelasting is de ACM niet bevoegd. Wat betreft de klacht over het verstrekken van een kostenoverzicht kan de ACM geen oordeel geven over een mogelijke overtreding van deze norm. De kosten waarover verzoekers klagen, zien op de precariobelasting. Dit zijn geen kosten die onderdeel zijn van artikel 2 van de Beleidsregel factureringstermijnen energie.