Kruimelpad

Besluit

Afwijzing handhavingsverzoek Belcentrale

02-05-2018

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 1 augustus 2017 een verzoek van Belcentrale B.V. ontvangen om handhavend op te treden tegen telecomaanbieder DeanOne. DeanOne zou de Telecommunicatiewet (Tw) overtreden. Ten eerste specifiek het doen van mededeling aan de ACM (artikel 2.1 van de Tw) en ten tweede de Tw in algemene zin.

De ACM heeft vastgesteld dat DeanOne artikel 2.1 Tw niet overtreedt. Daarnaast heeft de ACM geoordeeld dat van het in algemene zin overtreden van de Tw geen sprake kan zijn.

De ACM concludeert dat geen sprake is van een overtreding door DeanOne van de Tw en wijst het verzoek van Belcentrale af.