Kruimelpad

Afspraken reguleringsdata 2019/2020 voor Gasunie Transport Services (ARD)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft aan op welke manier GTS financiële informatie moet aanleveren. De ACM doet dit in de Afspraken reguleringsdata 2019/2020 voor Gasunie Transport Services(ARD). De ARD 2019/2020 vervangt de ARD 2018/2019.

Waarom moet GTS informatie volgens een bepaalde standaard aanleveren aan de ACM?

De ACM heeft deze informatie nodig om de energiesector te kunnen reguleren. Alle netbeheerders moeten hun financiële gegevens bij de ACM aanleveren. Dit is de standaard voor landelijk netbeheerder GTS.

Op basis waarvan stelt de ACM de standaard vast?

  • De gegevens die netbeheerders aan de ACM verstrekken moeten uniform en goed vergelijkbaar zijn.
  • De regels voor het aanleveren van gegevens moeten praktisch werkbaar zijn voor de netbeheerders. De ACM laat de ARD daarom zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande inrichting van de financiële administratie van GTS. De ACM voorkomt hiermee ook onnodig administratieve lasten.