Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies ontheffing gereguleerde derdentoegang LNG-installaties EemsEnergy Terminal

De minister voor Klimaat en Energie heeft de ACM gevraagd advies uit te brengen over de ontheffingsaanvraag van EemsEnergy Terminal B.V. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt de ontheffing te verlenen voor twee drijvende hervergassings- en opslagschepen (Floating Storage and Regassification Units), die gezamenlijk en in combinatie met de benodigde infrastructurele voorzieningen op het land, zullen functioneren als één LNG-installatie. EemsEnergy Terminal B.V. verzoekt ontheffing van de artikelen 13, 14a, 15 en 19 (gerguleerde derdentoegang) van de Gaswet. Het verzoek tot ontheffing is ingediend tegen de achtergrond om sneller onafhankelijk te worden van Russisch gas en om de leveringszekerheid te borgen.

In dit licht heeft de ACM binnen een korte termijn de minister voor Klimaat en Energie op 17 juni 2022 geadviseerd ontheffing te verlenen aan EemsEnergy Terminal B.V. Daarbij heeft de ACM geadviseerd voorschriften te verbinden aan de ontheffing. De voorschriften moeten er onder meer voor zorgen dat niet één grote partij te veel capaciteit krijgt, dat het proces tot capaciteitsverkoop open, transparant en eerlijk verloopt en dat de LNG-installatie onafhankelijk opereert van de netbeheerder van het landelijk gastransportnetwerk.

 

Documenten

Ov-Advies ACM op besluit op grond van artikel 18h Gaswet (PDF - 286.48 KB)