Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf WMD

07-02-2020

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van WMD. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor WMD

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat WMD handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. De ACM geeft hieronder voor WMD voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

WMD heeft in de onderbouwing voor de tarieven 2019 transparant gemaakt op welke wijze zij de gerealiseerde verbetering van de kosteneffici├źntie betrekt bij het ramen van de kosten.

WMD heeft haar onderbouwing van de overige tarieven uitgebreid en aangetoond dat de aansluittarieven op kosten zijn gebaseerd. Voor de andere activiteiten die WMD als overig wettelijk heeft geclassificeerd geldt dat er geen kostprijsberekening aan ten grondslag ligt. De ACM merkt op dat WMD vooruitgang kan boeken door de relatie tussen de kosten en de tarieven voor deze activiteiten transparant te maken.

De ACM merkt op dat WMD Drinkwater B.V. haar buitenlandse activiteiten heeft ondergebracht bij de zustermaatschappij WMD Participaties B.V. De ACM heeft hierdoor geen zicht op de omvang van deze activiteit.

 

Zie ook