Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Waternet

07-02-2020

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van Waternet. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor Waternet

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat Waternet handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. De ACM geeft hieronder voor Waternet voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

Bij de totstandkoming van de tarieven 2019 heeft Waternet de gerealiseerde kosteneffici├źnte gebaseerd op de gerealiseerde kosten uit de bedrijfsverslagen 2016 en 2017 en daarmee invulling gegeven aan een deel van de door ACM geconstateerde verbetermogelijkheden. Waternet heeft in haar toelichtingsdocument weergegeven op welke wijze de tarieven van de overig wettelijke activiteiten tot stand komen.

 

Zie ook