Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Waterbedrijf Groningen

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van Waterbedrijf Groningen. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor Waterbedrijf Groningen

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. Uit de toetsen die de ACM heeft verricht is gebleken dat Waterbedrijf Groningen handelt overeenkomstig de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. De ACM geeft hieronder voor Waterbedrijf Groningen voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

Waterbedrijf Groningen heeft in de onderbouwing voor de tarieven 2019 transparant gemaakt op welke wijze zij de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiƫntie betrekt bij het ramen van de kosten.

De ACM merkt daarnaast op dat in het kostprijsmodel 2019 Waterbedrijf Groningen inzicht heeft gegeven in de opbouw van de totale kosten van de activiteiten die zij als overig wettelijk heeft geclassificeerd. De relatie tussen deze kosten en individuele tarieven is duidelijk.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Waterbedrijf Groningen (PDF - 753.48 KB)
 

Zie ook