Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Evides

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van Evides. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor Evides

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. De ACM geeft hieronder voor Evides voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

Evides heeft in de onderbouwing voor de tarieven 2019 transparant gemaakt op welke wijze zij de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie betrekt bij het ramen van de kosten.

De ACM merkt daarnaast op dat Evides haar toelichting heeft uitgebreid en voor een aantal van de activiteiten die zij onder ‘overig wettelijk’ classificeert inzichtelijk heeft gemaakt dat deze tarieven op kosten zijn gebaseerd. Zij kan nog verbetering realiseren door dit ook voor de overgebleven activiteiten te doen.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Evides (PDF - 626.68 KB)
 

Zie ook