Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Brabant Water

De ACM geeft in dit rapport een advies aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) over de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2019 van Brabant Water. De ILT houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT moet voor dat toezicht advies vragen aan de ACM.

Als gevolg van de geconstateerde verbeteringen in 2018 heeft de ILT de ACM verzocht een gerichte toetsing op de tarieven 2019 uit te voeren. Deze selectie bevat de toetsen waar in de toetsing van de totstandkoming van de drinkwatertarieven 2018 verbetermogelijkheden zijn geconstateerd. Daarnaast bevat deze selectie ook de toetsen waarbij het van belang is deze jaarlijks uit te voeren. In het rapport is in paragraaf 4.2 opgenomen welke toetsen de ACM heeft uitgevoerd.

Conclusies voor Brabant Water

Vanwege de risicogerichte toetsing van de tarieven 2019 is de ACM enkel in staat om een conclusie te trekken op de specifieke toetsen die dit jaar zijn uitgevoerd. De ACM geeft hieronder voor Brabant Water voor tariefjaar 2019 de belangrijkste conclusies weer.

Brabant Water heeft in de onderbouwing voor de tarieven 2019 transparant gemaakt op welke wijze zij de gerealiseerde verbetering van de kostenefficiëntie betrekt bij het ramen van de kosten. De ACM acht het wenselijk dat Brabant Water meer inzicht biedt in de wijze waarop zij gerealiseerde kostenefficiëntie betrekt bij het vaststellen van de tarieven.

Brabant Water heeft haar toelichting uitgebreid en ook voor een aantal van de activiteiten die zij onder ‘overig wettelijk’ classificeert inzichtelijk gemaakt dat deze tarieven op kosten zijn gebaseerd.

 

Documenten

Advies drinkwatertarieven 2019 drinkwaterbedrijf Brabant Water (PDF - 724.31 KB)
 

Zie ook