Kruimelpad

ACM: Zorginstelling Thebe mag deel Careyn overnemen na overdracht wijkverpleging in twee gemeenten

Zorginstelling Thebe mag onder voorwaarden een aantal zorgactiviteiten van Stichting Careyn in West-Brabant overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt als voorwaarde dat Careyn de wijkverpleging in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau in West-Brabant moet overdragen aan een andere zorginstelling. Anders zou er in die gemeenten te weinig keus overblijven voor cliënten.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Het is belangrijk dat er goede wijkverpleging is en dat er iets te kiezen valt voor cliënten die zorg nodig hebben, ook in kleinere gemeenten. Wijkverpleging is voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld ouderen en langdurig zieke mensen, essentieel. Als er in een gemeente meer organisaties wijkverpleging aanbieden, stimuleert dat zorgaanbieders om goede kwaliteit te blijven leveren. Ook zorgt het ervoor dat hun aanbod zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van cliënten. Dat is voor iedereen die zorg nodig heeft van groot belang.”

Wijkverpleging in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

In de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zou Thebe na de overname van de zorgactiviteiten van Careyn, nagenoeg de enige aanbieder van wijkverpleging zijn. Daarom draagt Careyn de wijkverpleging in de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau over aan Thuiszorg Groot Brabant. Dat moet gebeuren voordat Thebe de andere zorgactiviteiten van Careyn overneemt. Op die manier kunnen cliënten en zorginkopers in deze gemeenten naast Thebe ook een andere zorginstelling kiezen.

Gemeente Breda

Voor de overige activiteiten die Thebe wil overnemen, ziet de ACM geen mededingingsproblemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor wijkverpleging en dagactiviteiten in de gemeente Breda. Cliënten kunnen blijven kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Dat geeft een stimulans aan zorginstellingen om een goede prijs-kwaliteitverhouding te bieden.

Over Thebe en Careyn

Thebe is een zorginstelling in onder meer de regio West-Brabant. Ze biedt onder andere wijkverpleging, dagactiviteiten en verpleeghuiszorg aan. Careyn is daar ook actief. Thebe neemt wijkverpleging, dagactiviteiten, thuisbegeleiding, personenalarmering en palliatieve terminale zorgvoorziening in West-Brabant over van Careyn.

Toezicht ACM bij fusies en overnames

De ACM levert met de beoordeling van concentraties bij zorginstellingen een bijdrage aan de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg. Het gaat bij de beoordeling van fusies en overnames om de gevolgen voor cliënten en verzekerden. Wanneer cliënten en zorgverzekeraars na een fusie of overname voldoende andere opties overhouden, draagt dat bij aan betaalbaarheid, een hogere kwaliteit en meer innovatie van de zorg.