Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen

 

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen scherp in de gaten. Een recente ontwikkeling betreft het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door (ziekenhuis)apotheken. Deze magistrale bereiding biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Zo ontstaat namelijk een goedkoper alternatief. De ACM let erop dat geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot grondstoffen te beperken of onredelijke voorwaarden te hanteren. Ook wijst de ACM ziekenhuizen en zorgverzekeraars op de ruimte voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Door hun inkoopvolume binnen Nederland en over de grenzen heen te bundelen kunnen zij lagere prijzen van geneesmiddelen bedingen.

Wat doet de ACM?

In 2018 heeft de ACM het onderwerp ‘prijzen van geneesmiddelen’ op haar agenda gezet vanwege het maatschappelijke debat over medicijnprijzen en de druk op de zorgkosten. In dat kader is de ACM enkele onderzoeken gestart. Zo doet de ACM onderzoek naar de hoge prijzen van het middel CDCA van Leadiant naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording. Hierin speelt de vraag of de fabrikant misbruik maakt van een machtspositie. Daarbij volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rondom magistrale bereiding door het Amsterdam UMC. Het al dan niet slagen van de magistrale bereiding is relevant omdat er daarmee mogelijk een alternatief ontstaat voor patiënten. Ook doet de ACM een sectoronderzoek naar reumamiddelen.

Weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen met een bijzondere status. Het gaat om middelen voor een kleine groep patiënten met een specifieke aandoening. De European Medicines Agency (EMA) kent een weesgeneesmiddelenstatus toe aan de hand van verschillende criteria. De bijzondere status zorgt ervoor dat de fabrikant het middel voor een periode van 10 jaar exclusief op de markt mag brengen om bijvoorbeeld ontwikkelingskosten terug te verdienen. Een uitzondering op deze exclusiviteit is magistrale bereiding van het middel. Dit betekent dat een apotheker het middel onder bepaalde voorwaarden zelf mag bereiden.