Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM ziet grond voor verlaagd transporttarief voor batterijen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ondersteunt via haar bevoegdheid om transporttarieven vast te stellen initiatieven die het elektriciteitsnet ontlasten en flexibeler maken. Daarmee maken we de omslag naar een duurzame energievoorziening mogelijk. Opslag en andere vormen van flexibiliteit kunnen helpen om vraag en aanbod van elektriciteit met elkaar in balans te brengen. Bijvoorbeeld met grote batterijen, waterstof of e-boilers, die elektriciteit kunnen afnemen als de zon volop schijnt en het flink waait. De ACM wil daarom de uitrol van opslag zo goed mogelijk faciliteren, binnen de mogelijkheden die daarvoor bij de transporttarieven bestaan.

Met de sector is recent gesproken over de rol van batterijen in het elektriciteitsnet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels bekendgemaakt dat het kabinet 416 miljoen euro beschikbaar stelt voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken. Als onderdeel van het inpassen van batterijen op het elektriciteitsnet is ook gesproken over de transporttarieven die horen bij deze vorm van netgebruik. De ACM heeft de exclusieve bevoegdheid om transporttarieven vast te stellen.

Hoe gaat de ACM nu verder met de voorstellen voor batterijopslag?

Netbeheerder TenneT heeft een voorstel gedaan om een gereduceerd transporttarief te hanteren voor partijen die met slim netgebruik helpen om het net te ontlasten. De ACM staat hier positief tegenover en ook andere betrokken partijen hebben zich uitgesproken voor dit voorstel.

Via de transporttarieven betaalt een netgebruiker voor de kosten die hij veroorzaakt. Onderdeel van het voorstel is dat batterijen bij tekort aan netcapaciteit het net niet gebruiken. Er hoeven daardoor geen extra investeringen te worden gedaan voor het aansluiten van batterijen, deze infrastructuurkosten worden uitgespaard. Bedrijven die opslag aanbieden betalen wel voor andere kosten van netgebruik. De korting kan met een nieuw tarief oplopen tot maximaal 65%. Eerder heeft de ACM de kaders voor een dergelijk tarief geschetst in de publicatie Transporttarieven en elektriciteitsopslag.

De ACM verwacht binnenkort via de gezamenlijke netbeheerders een uitgewerkt voorstel te krijgen. Gezien het belang van batterijopslag zal de ACM het voorstel om een gereduceerd tarief te hanteren voor opslagpartijen met prioriteit behandelen.

De ACM verwacht in het eerste kwartaal van 2024 een formeel besluit te nemen over de transporttarieven.