Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wil oordeel van CBb over exploitatiebijdragen gemeenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) een oordeel over de rol van exploitatiebijdragen binnen de Wet Markt en Overheid. Het gaat om exploitatiebijdragen die gemeenten geven aan commerciële exploitanten van bijvoorbeeld gemeentelijke sporthallen.

Wat is er aan de hand?

Een gemeente verhuurt een sporthal aan een commerciële exploitant. Dat mag. Maar dan moet de gemeente wel alle kosten voor de verhuur doorberekenen. Bij de berekening van die kosten liet de gemeente buiten beschouwing dat de exploitant van de gemeente ook een exploitatiebijdrage ontvangt. De Rechtbank Rotterdam oordeelde dat dat mocht.

De ACM kan zich hierin niet vinden. Een exploitatiebijdrage kan volgens de ACM alleen buiten beschouwing worden gelaten als de bijdrage wordt gebruikt voor een specifiek (maatschappelijk) doel, bijvoorbeeld het organiseren van schoolsport. De gemeente kon onvoldoende aantonen waarvoor de exploitatiebijdrage werd gebruikt. De bijdrage is dan eigenlijk een verkapte korting op de huur en komt dan in strijd met de eis dat de gemeente alle kosten moet doorbereken. De ACM vindt dat door die verkapte korting de eerlijke concurrentie tussen sporthallen in het geding komt. Daarom wil de ACM graag een principiële uitspraak van het CBb, de hoogste rechter in dit soort zaken.

Wat gebeurt er in de tussentijd?

De ACM blijft de Wet Markt en Overheid gewoon handhaven. Echter, zolang het CBb nog geen oordeel heeft gegeven in deze zaak, zal de ACM eventuele exploitatiebijdragen door gemeentelijke overheden aan commerciële exploitanten voorlopig buiten beschouwing laten.

Wet Markt en Overheid en de ACM

Voor overheden gelden speciale regels wanneer zij commerciële activiteiten ontplooien. Als een gemeente commerciële activiteiten verricht, zoals de verhuur van een sporthal, dan moet de gemeente alle kosten doorberekenen. Dat staat in de Wet Markt en Overheid. Zo hebben ondernemers de kans om eerlijk te concurreren met deze gemeentelijke activiteiten. Op die manier kunnen markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.