Kruimelpad

Nieuwsbericht

ACM wijst telecomaanbieders op plicht mee te werken aan tegengaan ongewenste anonieme oproepen

22-04-2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst telecomaanbieders erop dat ze slachtoffers van ongewenste anonieme bellers moeten helpen. De aanleiding voor de actie van de ACM zijn signalen dat aanbieders niet altijd op de juiste manier te werk gaan als iemand een klacht over een anonieme beller indient. Mensen die last hebben van ongewenste anonieme oproepen worden dan onvoldoende geholpen, als ze actie willen ondernemen tegen de anonieme beller. De ACM vindt het van belang dat telecomaanbieders zich houden aan hun wettelijke plicht om onderzoek te doen en om gegevens van de anonieme beller te verstrekken aan het slachtoffer, zodat die actie kan ondernemen.

Telecommunicatiewet

In de Telecommunicatiewet is vastgelegd hoe telecomaanbieders moeten handelen wanneer iemand ongewenste telefoonoproepen ontvangt van een anonieme beller. Degene die deze oproepen ontvangt, heeft dan de mogelijkheid om aan de telecomaanbieder een verzoek te doen voor de verstrekking van het telefoonnummer en de naam-, adres-, postcode en woonplaatsgegevens van de anonieme beller. Voordat deze gegevens worden verstrekt, doet de telecomaanbieder onderzoek naar de telefoonoproepen.

Telecomaanbieder moet onderzoek doen

Als er sprake is van ongewenste oproepen en degene die gebeld wordt heeft een verzoek ingediend, dan is de telecomaanbieder verplicht om onderzoek te doen. Een aantal aanbieders geeft de anonieme beller een waarschuwing met de oproep om de hinderlijke oproepen te staken. Maar een waarschuwing alleen is niet voldoende. De aanbieder moet daarnaast de NAW-gegevens van de anonieme beller verstrekken. Met die gegevens kan degene die last heeft van de anonieme beller bijvoorbeeld naar de rechter stappen. Als ongewenste oproepen afkomstig zijn van callcenters, mag de telecomaanbieder niet simpelweg degene die gebeld wordt verwijzen naar het Bel-me-niet Register, waar mensen zich kunnen afmelden voor oproepen van callcenters.

Optreden

De ACM gaat ervan uit dat telecomaanbieders zich houden aan de regels voor onderzoek, zoals vastgelegd in de Telecommunicatiewet (artikel 11.11).  Mocht dat niet gebeuren, dan kan de ACM handhavend optreden door bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een boete op te leggen.