Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wijst handhavingsverzoek tegen Zorgverzekeraars Nederland af

Op 19 april 2023 heeft de ACM een verzoek om handhavend op te treden tegen Zorgverzekeraars Nederland afgewezen. De bezwaarmaker (een zorgaanbieder) beklaagde zich over de Regeling continuïteitsbijdrage die is opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland. Met die regeling werd volgens hem het kartelverbod overtreden en misbruik van een machtspositie gemaakt.

De ACM gaat niet nader onderzoeken of met de Regeling continuïteitsbijdrage inbreuk is gemaakt op de Mededingingswet. Om vast te stellen of er sprake is van een verboden overeenkomst of van misbruik machtspositie, moet uitvoerig onderzoek plaatsvinden. Het belang van verdergaand onderzoek weegt echter minder zwaar dan het belang van (het continueren van) onderzoek in andere zaken. Bij die afweging is onder meer de noodzakelijkheid van de regeling tijdens de coronacrisis en de tijdelijkheid ervan betrokken.

 

Documenten

ACM wijst handhavingsverzoek tegen Zorgverzekeraars Nederland af (PDF - 208.87 KB)