Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wijst bezwaren Energie-Nederland tegen warmtetarieven 2023 af

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verklaart de bezwaren van Vereniging Energie-Nederland tegen het tarievenbesluit warmteleveranciers 2023 ongegrond.

Met het besluit van 9 december 2022 heeft de ACM maximumtarieven vastgesteld voor de levering van warmte, per 1 januari 2023 vastgesteld.

Vereniging Energie-Nederland heeft bezwaar gemaakt tegen het tarievenbesluit omdat zij het niet eens is met de manier waarop de ACM het prijsplafond voor gas, de BTW en de risico-opslag voor inkoop van gas op de TTF-markt heeft meegenomen in de berekening van de maximumtarieven.

Normaliter stelt de ACM het verbruiksafhankelijke deel van het maximumtarief voor warmte vast aan de hand van de gemiddelde prijs van een jaarcontract voor levering van gas. Dit wordt de gasreferentie of het niet-meer-dan-anders principe genoemd. Omdat er in december 2022 helemaal geen vaste contracten werden aangeboden heeft de ACM het maximumtarief voor 2023 volgens een andere rekenmethode vastgesteld. De ACM heeft de bezwaren van Energie Nederland beoordeeld en is van mening dat de warmtetarieven op juiste wijze zijn vastgesteld. Daarom wijst de ACM de bezwaren van Energie Nederland af.

 

Documenten

Besluit op bezwaar Energie-Nederland (PDF - 226.06 KB)