Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wijst bezwaar Liander tegen boete voor te laat aansluiten af

De ACM heeft op 2 december 2021 besloten de bestuurlijke boete voor Liander N.V. in te trekken omdat uit uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de wetgever de aansluittermijn van 18 weken niet in de wet had mogen vastleggen.

Op 19 juli 2019 heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete van 50.000 Euro opgelegd aan netbeheerder Liander N.V. omdat zij een snellaadstation van Fastned niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken op het elektriciteitsnet had aangesloten. De ACM verklaart het bezwaar van Liander tegen de boete ongegrond. De opgelegde boete blijft hiermee in stand.

De ACM hecht aan de naleving door de netbeheerders van de wettelijke aansluittermijn die is neergelegd in artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998. De ACM doet onderzoek naar overtreding van artikel 23 van de Elektriciteitswet 1998 op basis van handhavingsverzoeken van afnemers die een aansluiting hebben aangevraagd.

 

Documenten

ACM wijst bezwaar Liander tegen boete voor te laat aansluiten af (PDF - 278.74 KB)